الجزایر صدها مظنون مغربی را بازگرداند

الجزایر صدها مظنون مغربی را بازگرداند

مسؤولان الجزایری، ۲۴۳ مغربی مظنون به ارتباط با گروه های تروریستی را به کشورشان بازگرداندند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت مغربی "هسپرس" مسؤولان الجزایری اعلام کردند: نیروهای امنیتی این کشور۵۴۷ مسافر مغربی را که از...