ایران بر همه معادلات امنیتی منطقه تاثیر گذار است سردار دهقان:

ایران بر همه معادلات امنیتی منطقه تاثیر گذار است

وزیر دفاع گفت: تاثیر گذار بر همه معادلات امنیتی منطقه و تاثیر ناپذیر از همه فعل و انفعالات جهانی هستیم. به گزارش پرس شیعه به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان با اشاره به چرایی تحمیل جنگ به...