نوشته هایی با برچسب "معاد"

انکار معاد به معنای متهم کردن خداوند متعال است آیت الله سبحانی:

انکار معاد به معنای متهم کردن خداوند متعال است

حضرت آیت الله سبحانی منکر معاد را کسی دانست که خدا را به کار عبث متهم کرده است و گفت: اگر مدت زمان حضور افراد را در دنیا مطلق حساب کنیم زیاد است، اما اگر نسبی حساب کنیم (به نسبت آخرت)، خیلی کم خواهد بود. به گزارش پرس شیعه؛...

تبیین کلی مراحل خلقت انسان در قرآن برای اقامه برهان معاد است آیت الله العظمی سبحانی:

تبیین کلی مراحل خلقت انسان در قرآن برای اقامه برهان معاد است

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به اینکه هدف قرآن از بیان گذری مسئله آفرینش انسان، اقامه برهان در معاد است، گفتند: بشر در سرنوشت خود باید اندیشه کند و بداند همان گونه که خداوند انسان را خلق کرد، توانایی زنده کردن مرده او را...