امام حسین‌ (ع) با مردم نشست و برخاست و با فقرا معاشرت می کرد‏

امام حسین‌ (ع) با مردم نشست و برخاست و با فقرا معاشرت می کرد‏

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی می نویسد: با آن که مردم در فشار حکومت بوده و جاسوسان و کارآگاهان همه‌ جا در تعقیب آنها بودند تا کسی با حسین‌(علیه‌السلام) رابطه نداشته باشند، امّا قدرت سرنیزه و زور نظامی چگونه می‌تواند...