رایزن فرهنگی ایران در ژاپن مهمان معاونت برون مرزی شد

رایزن فرهنگی ایران در ژاپن مهمان معاونت برون مرزی شد

پالیزار رایزن فرهنگی ایران در ژاپن از رادیو ژاپنی معاونت برون مرزی بازدید و با حسن نوروزی مدیرکل رادیوهای شبه قاره و شرق آسیای برون مرزی و گفت‌وگو کرد. به گزارش پرس شیعه؛  پالیزار رایزن فرهنگی ایران در ژاپن از رادیو...