۷ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی اجرایی می شوند با حمایت معاونت علمی؛

۷ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی اجرایی می شوند

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت: تا کنون از ۲۱ طرح فناورانه جهاددانشگاهی ۷ طرح برای به تایید رسیده اند تا با حمایت معاونت علمی به مرحله اجرایی برسند. به گزارش پرس شیعه،امید توکلی، در راستای تفاهم...