ترک اعتراضی اجلاس شانگهای از سوی ظریف صحت ندارد معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه:

ترک اعتراضی اجلاس شانگهای از سوی ظریف صحت ندارد

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه در واکنش به خبر ترک اعتراضی ظریف از اجلاس شانگهای، گفت: اعتراضی در کار نبوده و ظریف تنها برای ادای نماز جلسه را ترک کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ ابراهیم رحیم پور معاون آسیایی...