ماهواره حرفه ای ایرانی تا ۱۴۰۴ در مدار ژئو قرار می‌ گیرد معاون سازمان فضایی خبر داد؛

ماهواره حرفه ای ایرانی تا ۱۴۰۴ در مدار ژئو قرار می‌ گیرد

معاون سازمان فضایی ایران، هدف نهایی حوزه فناوری فضایی را ساخت ماهواره بومی سنجشی حرفه‌ ای و در کلاس ماهواره‌ های جهانی عنوان کرد که تا کمتر از ۱۰سال آینده در مدار بالای زمین (ژئو) قرار گیرد. به گزارش پرس شیعه؛ محمد...