اربعین فرصتی مغتنم برای انتقال پیام تمدن ساز ایران به جهان است

اربعین فرصتی مغتنم برای انتقال پیام تمدن ساز ایران به جهان است

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ایران نمادی از کشوری انقلابی و تمدن ساز در عرصه اسلامی است که باید از فرصت اربعین و حضور زائران پیاده برای انتقال پیام خود بهترین استفاده را ببرد. به گزارش پرس شیعه؛ سردار...