ابراز خرسندی معاون وزیر خارجه کویت از گفتگو های یمن

ابراز خرسندی معاون وزیر خارجه کویت از گفتگو های یمن

معاون وزیر خارجه کویت از روند گفتگو های مربوط به یمن که در این کشور جریان دارد ابراز خرسندی کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، خالد جار الله معاون وزیر خارجه کویت اعلام کرد: رایزنی های یمن وارد مرحله مثبت شده...