رای اعتماد مجلس افغانستان به نامزدهای ریاست امنیت ملی و وزیر دفاع

رای اعتماد مجلس افغانستان به نامزدهای ریاست امنیت ملی و وزیر دفاع

معصوم ستانکزی و عبد الله حبیبی بعنوان نامزدهای تصدی ریاست امنیت ملی و وزیر دفاع افغانستان از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد گرفتند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، مجلس نمایندگان افغانستان امروز...