پس از ۲۶ سال؛ کویت معلمان فلسطینی را می‌پذیرد

پس از ۲۶ سال؛ کویت معلمان فلسطینی را می‌پذیرد

کویت پس از خودداری ۲۶ ساله از پذیرش معلمان فلسطینی اعلام کرد سال جاری از دهها معلم فلسطینی برای آموزش در این کشور استفاده خواهد کرد. به گزارش پرس شیعه پس از موضعی که تشکیلات خودگردان در خصوص اشغال کویت توسط عراق در ۱۱...