ساخت یک شهر اسلامی در چین

ساخت یک شهر اسلامی در چین

مقامات چینی سعی دارند با تغییر ظاهر یکی از شهرهای این کشور به معماری اسلامی-عربی و ساخت یک مسجد در آن بر بدرفتاری های خود نسبت به اقلیت مسلمان اویغور در این کشور سرپوش بگذارند. به گزارش پرس شیعه؛ مقامات چینی در حال...