کارگاه معمای ضعف اخلاقی برگزار می شود اخبار امنیتی یمن؛

کارگاه معمای ضعف اخلاقی برگزار می شود

به همت جمعی از طلاب علاقمند به حوزه اخلاق و خانه اخلاق پژوهان جوان کارگاه «معمای ضعف اخلاقی» برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه، بیست و یکمین کارگاه فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان به موضوع «معمای ضعف اخلاقی» اختصاص...