داشتن نگاه پیشگیرانه نسبت به مفاسد اجتماعی آیت‌ الله فقیهی تأکید کرد؛

داشتن نگاه پیشگیرانه نسبت به مفاسد اجتماعی

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که امر به معروف باید به منظور پیشگیری از وقوع جرم در جامعه صورت گیرد، گفت: از دیدگاه فقهی دفع منکر واجب است و مسؤولان نباید بگذارند فسادی در جامعه اتفاق افتد. به گزارش پرس شیعه؛...