نوشته هایی با برچسب "مقالات"

راه آسان برای توسعه پوشالی: «تنبلی در مدیریت»، «دیکاتوری در سیاست»، «ذلّت در دیپلماسی»

راه آسان برای توسعه پوشالی: «تنبلی در مدیریت»، «دیکاتوری در سیاست»، «ذلّت در دیپلماسی»

 وابستگیی گرایی اقتصادی از نوع «شرمنده» و تن دادن به نقشه جامع «اردوگاه سرمایه‌داری غرب» در باب انواع نظریات «توسعه» و «مکاتب پیشرفت»، در حوزه علوم اجتماعی، بحث با رویکردهای گوناگون صورت گرفته است از جمله آنانکه...

انقلاب اسلامی و جهانی دیگر (۲)

انقلاب اسلامی و جهانی دیگر (۲)

اسلام جهاد و شهادت دارد،‌ از دین درک سیاسی - اقتصادی دارد، در تاریخ اسلامی موضع سیاسی ـ اقتصادی و حقوق بشر دارد که متن و قانون مدنی مشخصی دارد و از اصالت، سندیت و مرجعیت آن متن دفاع می­کند در عین حال اجتهاد دارد، به...

اندیشه الهی امام خمینی ره در برابر اندیشه ایدئولوژی ستیز دوران معاصر

اندیشه الهی امام خمینی ره در برابر اندیشه ایدئولوژی ستیز دوران معاصر

در بخش نخست از گفتگوی پیش رو، حسن رحیم پور ازغدی به پیام تازه انقلاب ایران در نسبت با انقلاب های گذشته اشاره کرده و تئوری انقلاب دینی امام را در مقایسه با دیگر تئوری های دوران معاصر چون مارکسیسم ، لیبرالیزم و فاشیسم که...

گذر و نظری بر طریقت‌ های صوفیان مصر و موضع آن‌ ها نسبت به ایران

گذر و نظری بر طریقت‌ های صوفیان مصر و موضع آن‌ ها نسبت به ایران

عبدالرضا بنی علی، کارشناس اداره کل افریقا وعربی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مقاله پیش روی به طریقتهای صوفیان مصر و موضع انها نسبت به ایران پرداخته است. به گزارش پرس شیعه؛ مقاله پیش روی به قلم عبدالرضا بنی علی،...