زن هراسی شیوخ سعودی را به جان هم انداخت

زن هراسی شیوخ سعودی را به جان هم انداخت

موضوع جنجالی خانه نشینیِ زن دو تن از شیوخ برجسته سعودی، را به جان هم انداخت. به گزارش پرس شیعه، انتشار مقالۀ  زن هراسی از عادل الکلبانی امام جماعت مسجد المحیسن در ریاض، باعث بحث و جدل او با شیخ محمد البراک عضو هیئت علمی...