گفتگوهای ایران و اروپا امروز در بالاترین سطح ادامه می‌یابد

گفتگوهای ایران و اروپا امروز در بالاترین سطح ادامه می‌یابد

وزیر امور خارجه کشورمان که در چارچوب گفتگوهای سطح بالا با اتحادیه اروپایی به بروکسل سفر کرده است با مقامات ارشد اروپایی و بلژیکی دیدار می‌کند. به گزارش پرس شیعه، وزیر امور خارجه کشورمان که در رأس هیأتی بلندپایه و در...