مقام های انگلیسی در فهرست ترورهای داعش

مقام های انگلیسی در فهرست ترورهای داعش

روزنامه گاردین، چاپ لندن در شماره روز جمعه خود نوشت: داعش فهرستی از افراد مورد نظر برای ترور از جمله دو تن از مقام های بلند پایه انگلیسی را منتشر کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ گاردین درگزارشی به قلم " کاترین فیلیپ" با...