پاریس به بقای اسد تمایل یافته است

پاریس به بقای اسد تمایل یافته است

روزنامه "ایزوستیا"، چاپ روسیه، گزارشی درباره تمایل مقامات فرانسوی برای بقای بشار اسد منتشر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ "دی بورگو"، عضو کمیته امور بین الملل، دفاع و نیروهای مسلح سنای فرانسه، در گفتگو با روزنامه ایزوستیا...