ایران در خلیج فارس آمریکا را تحقیر کرده/کشتی ایران را منهدم کنید قام اسبق آمریکایی:

ایران در خلیج فارس آمریکا را تحقیر کرده/کشتی ایران را منهدم کنید

یک مقام اسبق آمریکا اقدام قایق های تندرو ایران علیه کشتی جنگی متجاوز آمریکا را موجب استهزا نیروی دریایی این کشور دانست و خواستار غرق کردن یک کشتی ایرانی در خلیج فارس شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی...