ایران با همه دشمنان ما تفاوت دارد

ایران با همه دشمنان ما تفاوت دارد

یک مقام امنیتی صهیونیست تاکید که ایران به هیچ کدام از دشمنانی که اسرائیل تا به حال با آنها روبرو شده شبیه نیست و با هیچ معیار و مقیاسی نمی‌توان آن را سنجید. به گزارش پرس شیعه، این مقام امنیتی صهیونیست در گفت و گو با...