۵۴۰ نظامی ترکیه ای از کار برکنار شدند

۵۴۰ نظامی ترکیه ای از کار برکنار شدند

مقام های ترکیه از برکناری ۵۴۰ نظامی دیگر در چهارچوب پاکسازی گسترده ارتش و سایر نهادها به دنبال کودتای نافرجام آن کشور خبردادند. به گزارش پرس شیعه؛ فکری ایشیک وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که از این تعداد ۱۱۳ نظامی عضو...