مقاومت اسلامی نقشه جدید منطقه را ترسیم می‌کند حجت الاسلام خاموشی:

مقاومت اسلامی نقشه جدید منطقه را ترسیم می‌کند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: نقشه تغییر منطقه توسط نظام سلطه برای کاهش ضریب نفوذ انقلاب اسلامی شکست خورده و خط مقاومت و داوطلبان مبارز در آن هستند که نقشه جدید منطقه را ترسیم می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم...