عکس: آدرس مقرهای منافقین در اروپا، پس از اخراج از عراق

عکس: آدرس مقرهای منافقین در اروپا، پس از اخراج از عراق

پس از اخراج عناصر سازمان منافقبن از عراق و انتقال آنان به اروپا، اکنون این سازمان آدرس مقرهای خود را در اروپا منتشر کرده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه مؤسسۀ راهبردی دیده بان، تصویری منتشر شده از نشریه ای...