ماجرایی که پرواز های جده را مختل کرد

ماجرایی که پرواز های جده را مختل کرد

مقامات سعودی همه پروازهای فرودگاه ملک عبدالعزیز در جده را به دلیل گرد و غبار موجود در هوا به صورت موقت تعلیق کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، ترکی الذیب مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی فرودگاه...