هند در کشمیر بر خلاف قطعنامه شورای امنیت و حقوق بشر عمل می کند نماینده پاکستان در سازمان ملل:

هند در کشمیر بر خلاف قطعنامه شورای امنیت و حقوق بشر عمل می کند

«ملیحه لودی» گفت: هند در کشمیر بر خلاف قطعنامه های مصوب شورای امنیت و حقوق بشر سازمان ملل عمل می کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «ملیحه لودی» نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به...