رئیس جمهوری آلمان نسبت به ملی گرایی نوین در اروپا هشدار داد

رئیس جمهوری آلمان نسبت به ملی گرایی نوین در اروپا هشدار داد

رئیس جمهوری آلمان در خصوص ملی گرایی در اروپا هشدار داد و آنرا مانع همگرایی در اروپا دانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، «یوآخیم گواک» رئیس جمهوری آلمان در جریان سفر به رومانی با بیان این مطلب افزود: در عصر...