پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا

پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا

طی چند روز گذشته برخی از منابع فرانسوی در گزارشی، از اعمال محدودیتی جدید علیه شهروندان مسلمان مطالبی را منتشر کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از باشگاه خبرنگاران نوشت: از این پس زنان مسلمانی که در سواحل فرانسه از...