زنان عربستان سعودی؛ آشپزخانه یا رانندگی

زنان عربستان سعودی؛ آشپزخانه یا رانندگی

پس از حذف نظر سنجی درباره رانندگی زنان عربستانی از صفحه توییتر شبکه ام.بی .سی، زنان سعودی اکنون به فراخوان مخالفت با ممنوعیت رانندگی خود روی آورده و مخالفان هم کمپین آشپزخانه برای آنان راه انداخته اند. به گزارش پرس...