سیاستمدار عضو حزب حاکم ترکیه در مقابل خانه خود به قتل رسید منابع امنیتی ترکیه؛

سیاستمدار عضو حزب حاکم ترکیه در مقابل خانه خود به قتل رسید

منابع امنیتی ترکیه از قتل یکی از سیاستمداران عضو حزب حاکم این کشور در مقابل خانه اش خبر دادند. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، یکی از سیاستمداران عضو حزب حاکم ترکیه در مقابل خانه خود در منطقه ای واقع در جنوب شرقی این...