افزایش ۴۰۰ درصدی تخریب منازل فلسطینیان در سال ۲۰۱۶ یک مسئول فلسطینی خبر داد:

افزایش ۴۰۰ درصدی تخریب منازل فلسطینیان در سال ۲۰۱۶

یک مسئول فلسطینی از افزایش ۴۰۰ درصدی تخریب منازل شهروندان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، ولید عساف رئیس هیئت مبارزه با احداث دیوار حائل و شهرک سازی (وابسته...