دیدار سفیر جدید ایسلند با ظریف ؛ تاکید دو طرف بر گسترش مناسبات

دیدار سفیر جدید ایسلند با ظریف ؛ تاکید دو طرف بر گسترش مناسبات

سفیر جدید ایسلند با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و درباره گسترش مناسبات اقتصادی گفتگو کرد. به گزارش پرس شیعه؛ هرمن اینگلف سون، سفیر جدید اگردیته ایسلند ضمن تسلیم رونوشت استوارنامه خویش به وزیر امور خارجه کشورمان...