تاکید بر گسترش مناسبات تهران-مسکو در حوزه دفاعی و نظامی در دیدار دهقان با معاون نخست‌وزیر روسیه مطرح شد:

تاکید بر گسترش مناسبات تهران-مسکو در حوزه دفاعی و نظامی

در دیدار وزیر دفاع با معاون نخست‌وزیر روسیه بر گسترش مناسبات تهران-مسکو در حوزه‌های دفاعی و نظامی تاکید شد و این مناسبات را عامل مهمی در تثبیت صلح، ثبات و امنیت منطقه ذکر کردند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از اداره کل...