مناطق جنگی نشان عزت کشور است/ قم جای برگزاری کنسرت نیست آیت الله نوری همدانی:

مناطق جنگی نشان عزت کشور است/ قم جای برگزاری کنسرت نیست

قم - یکی از مراجع تقلید گفت: علم و فرهنگ تنها در کتاب نیست بلکه مقداری از آن را باید در متن جامعه یافت مانند بازدید از مناطق جنگی تا نسل جوان بفهمند ایران چگونه به عزت رسید. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله العظمی حسین نوری...