احتمال قرار گرفتن منطقه مسلمان نشین جامو و کشمیر در نقشه جدید هند

احتمال قرار گرفتن منطقه مسلمان نشین جامو و کشمیر در نقشه جدید هند

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در مورد قرار گرفتن مناطق مسلمان نشین جامو و کشمیر در نقشه جدید هند ابراز نگرانی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ «نفیس ذکریا» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به لایحه مقررات اطلاعات...