عربستان سعودی ۹۷ افراط گرا را آزاد کرد

عربستان سعودی ۹۷ افراط گرا را آزاد کرد

سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان از آزادی ۹۷ افراط گرا بعد از برگزاری جلسات برنامه های متنوع و مشاوره در کانون اصلاح و تربیت برای آنها خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری دولتی سعودی، سرلشکر منصور ترکی گفت: ۹۷...