منطقه آزاد تجاری مشترک ایران و روسیه راه اندازی خواهد شد

منطقه آزاد تجاری مشترک ایران و روسیه راه اندازی خواهد شد

وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا از افتتاح منطقه آزاد تجاری میان ایران و روسیه در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا از افتتاح منطقه آزاد تجاری میان ایران و...