آزادسازی مناطقی در اطراف شرقاط

آزادسازی مناطقی در اطراف شرقاط

نیروهای عراقی ۱۷ کیلومتر از مناطق غربی شهر شرقاط را آزاد کردند. به گزارش پرس شیعه، جبار المعموری از فرماندهان بسیج مردمی روز پنجشنبه گفت: نیروهای پلیس، ارتش و بسیج مردمی عملیاتی پیشدستانه را از چند محور آغاز کردند و طی...