شهادت ۱۱ یمنی در حمله متجاوزان سعودی

شهادت ۱۱ یمنی در حمله متجاوزان سعودی

۱۱ شهروند یمنی در حمله جنگنده های سعودی به منطقه المتون در استان جوف، به شهادت رسیدند. به گزارش پرس شیعه؛ ۷ یمنی در حمله جنگنده های سعودی به آموزشگاه الداهوق در بازاری در منطقه المتون در استان جوف شهید شدند. ۴ نفر هم در...