افراد مسلح چگونه از الوعر سوریه خارج شدند؟ تصاویر

افراد مسلح چگونه از الوعر سوریه خارج شدند؟ تصاویر

دولت سوریه براساس طرح آشتی ملی که هدف از آن تخلیه مناطق مسکونی از افراد مسلح است؛ افراد مسلح و خانواده های آنها را از منطقه الوعر شهر حمص برای تأمین امنیت مردم خارج کرد. به گزارش پرس شیعه؛ افراد مسلحی که از منطقه الوعر...