آزادی منطقه بن جواد در لیبی از دست داعش

آزادی منطقه بن جواد در لیبی از دست داعش

نیروهای ویژه محافظت از تاسیسات نفتی لیبی روز دوشنبه شهرک بن جواد در شرق شهر ساحلی سرت را از کنترل عناصر تروریستی داعش خارج کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از بوابه الوسط، نیروهای ویژه حفاظت از تاسیسات نفتی لیبی روز...