کمیسیون اروپا از نقض حقوق بشر در کریمه انتقاد کرد

کمیسیون اروپا از نقض حقوق بشر در کریمه انتقاد کرد

کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی از نقض حقوق بشر در کریمه روسیه انتقاد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از استاندارد، کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در منطقه کریمه، روسیه را به نقض حقوق ساکنان این...