پایان مقررات منع آمد و شد شبانه در بن قردان تونس

پایان مقررات منع آمد و شد شبانه در بن قردان تونس

مقررات منع آمد و شد شبانه که از هفتم ماه مارس گذشته به دلیل ناآرامی و حوادث تروریستی در «بن قردان» تونس وضع شده بود لغو گردید. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری تونس (وات)، وزارت کشور تونس روز چهارشنبه از لغو ممنوعیت...