ناهماهنگی خانواده و جامعه درباره حجاب موجب بروز ناهنجاری می شود رئیس تبلیغات اسلامی صومعه سرا:

ناهماهنگی خانواده و جامعه درباره حجاب موجب بروز ناهنجاری می شود

صومعه سرا - رئیس تبلیغات اسلامی صومعه سرا گفت: دوگانگی بین رویکرد خانواده و جامعه نسبت به مساله حجاب، سبب بروز ناهنجاری دراین حوزه شده است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت السلام منوچهر احمدی پور در جلسه شورای اداری که ظهر...