سلایق سیاسی را درخدمت رسانی و کارهایمان دخالت ندهیم ؛ گرفتن برخی سود های بانکی جزو منکرات است امام جمعه قم:

سلایق سیاسی را درخدمت رسانی و کارهایمان دخالت ندهیم ؛ گرفتن برخی سود های بانکی جزو منکرات است

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) گفت: ما نباید به هر شکلی که دولت ها و کشورها و بانک های دیگر کار می کنند، امور خود را پیش بریم. جنس دین و باور و اعتقادات ما متقاومت است. اگر بنا باشد اسم ما جمهوری اسلامی...