بازگویی خاطرات مادر شهید احمدی روشن در نماز جمعه‌ های کشور

بازگویی خاطرات مادر شهید احمدی روشن در نماز جمعه‌ های کشور

در روز فناوری هسته‌ ای، برای آشنایی با روش و منش شهدای گرانقدر دانش هسته‌ای کشورمان، کتاب «من، مادر مصطفی»، نوشته رحیم مخدومی، در نماز جمعه‌ های کشور معرفی شد. به گزارش پرس شیعه؛ بعضی جوانانِ امروز گمان می‌کنند چون...