کمک مسلمانان کانادا به اولین روزه‌ داری مهاجران سوریه‌ ای

کمک مسلمانان کانادا به اولین روزه‌ داری مهاجران سوریه‌ ای

مساجد محلی و سازمان‌های اسلامی شهر وینیپگ به مهاجران سوریه‌ای کمک می‌کنند تا اولین روزه‌ داری خود را در کانادا انجام دهند. به گزارش پرس شیعه؛ لبنه عثمانی، از بانوان عضو انجمن اسلامی وینیپگ گفت: قبل از شروع ماه مبارک...