موضوعاتی که مهاجم نیس در اینترنت جستجو می‌ کرد

موضوعاتی که مهاجم نیس در اینترنت جستجو می‌ کرد

دادستانی کل فرانسه نتایج بررسی محتویات کامپیوتر محمد بو هلال، عامل کشتار نیس، را منتشر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ دادستان کل فرانسه، روز دوشنبه، اعلام کرد که بررسی محتویات کامپیوتر محمد لحویج بو هلال، عامل کشتار نیس،...