نوشته هایی با برچسب "مهارت های طلبگی"

کتاب فعالیت سیاسی منتشر شد به قلم سجاد ایزدهی؛

کتاب فعالیت سیاسی منتشر شد

دهمین جلد از مجموعه یازده جلدی مهارتهای طلبگی با عنوان «فعالیت سیاسی»اثر سید سجاد ایزدهی به همت گروه سنت های حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ فعالیت...

کتاب دوران عقد منتشرشد

کتاب دوران عقد منتشرشد

کتاب دوران عقداثر هادی حسین خانی از مجموعه کتابهای مهارت های طلبگی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشرشد. به گزارش پرس شیعه؛ دوران عقد، یکی از مهم ترین و سرنوشت ساز ترین برهه های زندگی هر فرد است....

کتاب پاسخ به شبهه و پرسش منتشر شد به قلم حسین سوزنچی؛

کتاب پاسخ به شبهه و پرسش منتشر شد

پنجمین جلد از مجموعه مهارتهای طلبگی با عنوان «پاسخ به شبهه و پرسش» ،به قلم حسین سوزنچی محقق گروه سنت های حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه به زیور چاپ نشست. به گزارش پرس شیعه؛ پنجمین جلد از...